KURSY DLA DZIECI

KURSY DLA DZIECI

Dzieci przedszkolne
Dzieci poznają język poprzez zabawę, taniec, śpiew, gry, bajki. Ponieważ dzieci w tym wieku mają dość krótki okres skupienia uwagi- staramy się, aby zajęcia były różnorodne i ciekawe. Z czasem, gdy dzieci opanują podstawy przechodzimy na wyższy poziom nauczania języka. Jest to doskonały start do nauki w szkolnej.


Dzieci szkolne
Dzieci w wieku szkolnym uczymy wykorzystując metodę komunikacyjną z uwzględnieniem ćwiczeń pamięciowych jednocześnie ćwicząc poprawność gramatyczną. Dążymy do tego, aby każdy uczeń mógł rozwijać jednocześnie wszystkie zdolności językowe tj. komunikację, słownictwo, struktury gramatyczne, umiejętność pisania, samodzielną pracę z tekstem słuchanym i czytanym. Uczniowie poznają język poprzez realizowanie projektów, w starszych klasach - dyskusje, różnorodne materiały stymulujące ( piosenki, skecze, gry, łamigłówki, opowiadania) oraz różne formy współpracy interpersonalnej (praca w grupach, parach) oraz pracę indywidualną.